Morkarla kyrka

Kalkmålningar


Kalkmålningarna, som täcker kyrkans valv och väggar, utfördes år 1584 av Erik Nilsson från Gävle (Ericus Nicolai Gevaliensis)
År 1778 kalkades de över men knackades fram och renoverades år 1956 av konservator Sven Carlsson, Gimo
Dennes son Sven Olof Carlsson svarade för rengöring och konservering år 1999


Överst på korets östra vägg ser man hur Johannes tar emot en bok av en ängel (se närbild nedan
Därunder återges
"Den heliga släkten"

Kormålningar

Den heliga släkten

Apokalypsen

Smärtomannen

Livshjulet
 


Den heliga släkten


Heliga släkten

Det ser ut som Jesus och hans anförvanter har mötts till en släktträff i en stor tempelsal med kolonner och valv

En senmedeltida släkttavla för Kristus utgör grund för bilden

 

 

Anna, Marias moder

Marias mor Anna med sina tre män, Joakim, Kleofas och Salome

Den heliga familjen

Maria med Jesusbarnet på armen och Josef till höger

Isaskar och och Susanna

(benämns även Stolanus och Emerentia)
Föräldrar till Anna och hennes syster Esmeria

 

Alfeus, Maria Kleofas make

Maria Alfeus barn

Anna och hennes andre make hade de tre barnen Jakob minor, Simon Seloten och Judas Taddeus (ev ytterligare en son Josef Barsabas)

 

Maria Salome och Sebedeus

Anna och hennes tredje make Sebedeus hade sönerna Jakob major och Johannes

 

 

Esmeria och Efraim

Annas syster Esmeria med make samt barnen
1 Elisabeth gift med Sakarias och sonen Johannes Döparen
2 Eliud gift med Emerentia och sönerna Enim gift med Memelia och Servatius

(Namn och stavning enligt Pegelow Ingalill, 2007,Helgonlegender i ord och bild)

Scener ur Apokalypsen


 

Johannes tar emot en bok av en ängel

Scener ur Johannes uppenbarelse framställs på södra korväggen, men börjar egentligen med bilden i den östra valvkappan.
Där ser man hur Johannes tar emot en bok av en ängel. Ängeln står under regnbågen med höger fot på havet och vänster fot på jorden och räcker den öppna boken till Johannes (Upp 10:1-2, 8)

 

 

 

 

 

 

Den fjärde ängeln stöter i basun

Örnen flyger fram i himlarymden och ropar ve över människorna, när den fjärde ängeln stöter i basun. (Upp 8: 12-14)

 

 

Guds tjänare tecknas med insegel

Fyra änglar står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka jordens fyra vindar. En annan ängel tecknar tecken på Guds tjänares panna.

Upp 7:1-4

 

Den femte ängeln stöter i basunen

När ängeln stöter i basunen öppnas avgrundens brunn.
Ur den kommer upp gräshoppor, som liknar stridsfärdiga hästar.
De har gyllene kransar på huvudet, ansikten som människor, hår som kvinnor, vingar och stjärtar med gaddar som skorpioner.
Upp 9:1-10

Övriga kormålningsmotiv
Smärtomannen

Kristus med pinoredskapen: kors, törnekrans, ris, pelare, tång, hammare och gissel
 

Livshjulet

Livet liknas vid ett hjul, man följer med upp som ung, i vuxen ålder befinner man sig högst upp på toppen
Men hjulet vänder, man blir gammal,
det bär nedför och till slut väntar bara likbåren

Kärleken till de jordiska tingen

Herremän med omisskännliga likheter med rikets toppar figurerar på bilden
Ett par sträcker sig efter kläder medan tjänare med en bjudande gest av kungen slår upp något drickbart

David och Goliat

Till höger slungar David stenen mot jätten Goliat, som står i full stridsutrustning
Till vänster ligger den fallne Goliat och David står färdig att med svärdet hugga huvudet av honom

 

 

 

 

 

 


Triumfbågen till koret


På bågen mellan koret och långhuset finns gestalter, som liksom växer fram ur blomkalkarna på en växtslinga

samt

En mansperson med bok

 


Mellersta valvet


Djävul

Ovanför predikstolen finns en djävulsbild
Sannolikt har den blivit målad här för att markera hur det går när djävulen får råda
I denna del av kyrkan återges till exempel syndafallet, brodermordet och historien om guldkalven

Brodermordet

 

I mitten ser vi Kains offer och till höger hur Kain dräper sin broder med mordvapnet, en åsnekäke.

Guldkalven

 

 

 

Adam och Eva

I västra valvkappan kan vi följa historien om Adam och Eva från Skapelsen via Syndafallet till Utdrivandet ur paradiset

 

Jesse rot

Det så kallade Jesse-rot motivet finns ovanför det norra fönstret
Kristus själv är korsfäst på trädets stam, medan hans föräldrar är inplacerade i trädets grenar
Högst upp finns Maria med Jesusbarnet

En spelman

som i den sydvästra valvsvickeln spelar på ett slags instrument (möjligen ett tangentinstrument) förefaller att ha ett träben

 

En gris spelar säckpipa

 

 

 

Elie himmelsfärd

I nordöstra valvsvickeln ser vi hur Elia i en vagn av eld åker upp till himlen medan Elisa klädd i den kvarlämnade manteln böjer knä

 

Sankta Helena

som återfann Kristi kors

Getsemanebilden

Bilden i norra valvkappan är fragmentarisk
Det beror bland annat på att här tidigare funnits en läktare

Nattvarden
och
tillfångatagandet av Jesus

 

 

 

 

 

 

Yttersta domen

I västra valvkappan ses Kristus som världsdomare
Under en molnbård kommer de döda upp ur sina gravar
De rättfärdiga tas emot av änglar (till vänster) medan de fördömda drivs ner i helvetesgapet av djävlar (till höger)

 

 

 


Vapenhuset


Veronikas svetteduk

 

 

Sankt Mikael som själavägare

(Obs den lilla djävulen som hänger i ena vågskålen för att tynga ner det onda människan gjort så att hennes själ skall väga lätt)

Mjölkstöld

Ett mindre djur diar en ko, som hålls fast av en djävul

 

Smörkäringen

En djävul hjälper en kvinna att kärna stulen mjölk. På ett bord bakom kvinnan ligger färdiga smörtoppar

 

Djävul med spikklubba

Djävulen driver en kvinna, som rides av en annan djävul, ner i helvetesgapet
(detalj ur bild över ingången till kyrkorummet.)

Helvetet

öppnar sitt stora, flammande gap färdig att sluka kvinnan

Skoellabilden

över vapenhusporten går tillbaka på en gammal folksaga
"Hon som var värre än den onde"

 

Skoellabilder finns i flera medeltida kyrkor. En sammanställning finns under här

 

 
     

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-15


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se