Morkarla kyrka

Predikstolen

 

Predikstolen sitter på norra korväggen med uppgång från sakristian
Tillverkningsår är 1622 enligt en inskrift under bokplattan
Det är en renässansstol i tidstypisk utformning med så kallad plattskärningsornamentik. Dess närmaste motsvarigheter hittar man i Norrland och man kanske därför vågar gissa på att byggmästaren var norrlänning, möjligen jämtlänning
 

Ursprungligen satt predikstolen på södra väggen med uppgång inifrån kyrkan. Om den då var försedd med ljudtak är okänt.
I samband med en ombyggnad år 1778 flyttades den till norra sidan. Man högg en öppning i norra korväggen så att man från sakristian kunde gå direkt upp i  predikstolen
 

Genom ändringen blev det nödvändigt att bygga till en sektion i predikstolen, där den tidigare öppningen funnits
Det nya partiet försågs med speglar, ram- och listverk i överensstämmelse med de gamla.
Predikstolen behövde samtidigt breddas och utökades därför med ett parti med kannelyrer på sidoytorna närmast väggen

Senare målades hela predikstolen blå och försågs med olika symboler i speglarna bland annat timglas och treenighetssymbolen med det allseende ögat.
År 1897 försågs den med ljudtak och reparerades av byggmästare Ahlenius

Vid kyrkans restaurering år 1956 fick konservator Sven Carlsson i uppgift att försöka återställa predikstolen i ursprungligt skick
Ljudtaket togs bort men de andra tillförda partierna behölls
När de sentida övermålningarna avlägsnades framträdde på speglarna målade urnor omväxlande svarta och röda

 

Paradisurnor i nischerna

Predikstolen är sammansatt av olika delar, så att man har en känsla av att man kunnat plocka isär den i sina minsta delar som en byggsats och lätt kunde sätta ihop på nytt.
Den är rikt dekorerad så att praktiskt taget varenda yta fått något ornament, men den är ändå inte överlastad utan har kvar mycket av renässansens resning.
På de fem sidorna är huvudmotivet en rad nischer med urnor. Nischerna är grunda så urnorna som placerats i dem är målade. Urnornas färg växlar, varannan svart och varannan röd (syns tyvärr inte tydligt på bilden)
Den omgivande infattningen växlar på motsvarande sätt: röd kruka - svart infattning, svart kruka - röd infattning. Krukorna har genombrutna, dekorativa handtag.

 

Paradisvas

På den centrala pjäs, som predikstolen utgör i kyrkorummet kan det inte vara fråga om en vas vilken som helst eller en tom dekorativ utfyllnad på nischytan. Det här är en paradisvas; det ser man på kransen av utbuktningar, som förorsakats av trycket från det tunga vattnet, livets vatten. (Jämför med dopfunten)

Ur denna behållare växer en ranka upp, ursprungligen förhistorisk men övertagen av kristenheten och omtolkad som arbor vitae, livsträdet (Fakta: Oscar Reutersvärd: Paradisets källa).
Ur varje vasöppning reser sig en stängel med blad och gracila sidostänglar, som ömsom böjer sig inåt, ömsom utåt i mjuka bukter.
Ett par bugande tulpanliknande blommor böjer sig in mot mittstängeln medan överst ett par sidoskott med blomkalkar kantar arkadbågen.

Med denna tolkning blir motivet på predikstolen i Morkarla kyrka inte bara ett värdigt motiv utan en mäktig predikan om kyrkans budskap. Man kan förstå att människor på 1800-talet inte förstod symboliken och därför hade behov av att förse den möbel från vilken Guds ord predikades med symboler, som man kände till.

Predikstolen har fem sidor. Varje sida har fyra speglar under varandra och de åtskiljs av listverk med hålkäl och tandsnitt. Under kransens överliggare finns skurna konsoler och därunder fasettliknande klossar. De bildar sidor på den övre smala rektangulära spegeln, som har en ytdekoration i platt relief. Därunder finns ett parti med ett arkadbågemotiv, som omger en grund, platt nisch med målad urna. Sidstyckenas och svicklarnas ytor är försedda med ornament i grund relief med infärgad bottenyta. Sidstyckenas mönster varierar. Varannan urna är svart med omgivande rött parti och vice versa. På sidorna löper snidade flätband. De har en fortsättning i fältet nedanför men bandmönstret är här utbytt mot bågar som likt fjäll täcker ytan. Den inramade tredje spegeln är på samma sätt som de övre försedd med dekorativa reliefmönster, här med genomgående svart bottenfärg. Den nedersta spegeln har en fasettliknande fyllning med svart kant och på sidorna voluter med röda och svarta räfflor och rullartad avslutning. Korgen består av insvängda sidor åtskilda av profilerade lister med pärldekor som avslutas nedtill med en knopp med inskurna fjäll.

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se