Dannemora kyrka

 Norra korväggen

 
Korets norra vägg domineras av en tredubbel rosenkrans omslutande Maria med Jesusbarnet.

Ovanför finns två bilder kring Marias död

Nedanför de världsliga och andliga adoranterna

I valvhjässan syndafallet och utdrivandet ur paradiset

(Bilder från den tredubbla rosenkransen finns på egen filsida)

 

Bild 3

Syndafallet

Tre träd i paradiset. Kring stammen på det mellersta, vars stam består av tre sammanvuxna delar, slingrar sig en orm. Ormen har kvinnoansikte; den bjuder Eva på frukt, som hon i sin tur frestar Adam med.

Detta är en förebild till Jesus frestelse

1 Mos. 3:1-7

Bild 4

Utdrivandet ur paradiset

Adam och Eva går gråtande bort från porten till Edens lustgård; utdrivna av en ängel med ljungande svärd.

1 Mos. 3:23-24

 

Bild 5

Marie död

Legenden säger att när Vår fru Maria låg på sitt yttersta skyndade lärjungarna dit från världens alla hörn.

På bilden ses Maria i bädden och tolv lärjungar (Mattias var ju invald efter Judas Iskariot )Johannes kom i ett moln från Efosos och fick en palmkvist)

Bild 6

Marie begravning

Maria bärs på en bår av lärjungarna

 

Bild 10

Ängel

Knäböjande och bedjande ängel

Bild 11

Ängel

Knäböjande, bedjande ängel i tung mönstrad mantel med stor sölja

Bild 14

De andliga adoranterna

Den främsta i det andliga ståndet ser mera ut som en drottning än en andlig ledare Av övriga sex personer är två munkar

Man kunde vänta sig att den främste adoranten skulle vara en biskop

Ovanför gruppen en ängel

Bild 15

De världsliga adoranterna

Av de åtta personerna bär fem kronor. Prinsen bakom kungen har två svärd.

Ovanför gruppen en ängel

 

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Detta är Dannemorabygdens församlings extra hemsida

www.dannemorabygden.se

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se