Dannemora kyrka

Östra korväggen

 

Målningar i takvalvet


Bild 3

Nådastolen -- Den heliga Treenigheten

Gud Fader sitter på en tron med sin döde son, Kristus, i knäet.

Ovanför den helige Ande i skepnad av en duva.

Utanför den avgränsade himlapällen ett himmelskt landskap med musicerande änglar

Bild 4

Evangelister Johannes

Johannes avbildas med en bok

 Bredvid syns hans attribut örnen

Bild 5

Kyrkofadern Gregorius

Gregorius den store var påve 590-604, fader till gregoriansk musik och kalenderreformen

Här avbildas han med påvetiara och boken på en pulpet


Målningar i höjd med fönstrets spets


Bild 6

Abels offer

Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda.

Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva ...

1 Mos. 4:2-5

Bild 7

Kains offer

 ... men inte på Kain och hans gåva ...

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8

Brodermordet

... Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: "Varför är du så vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den."

Kain sade till sin bror Abel: "Kom med ut på fältet." Där överföll han sin bror Abel och dödade honom.

1 Mos.4:5-8

 

 

 

 

 


Målningar kring fönstrets övre del


Bild 12

Marie Bebådelse

Ängeln Gabriel kom in till Maria och sade: "Hell dig, du högt benådade! Herren är med dig" Maria blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning skulle innebära. Ur Luk. 1: 26ff

Maria är klädd i en mantel med oskuldens blå färg. Hon pekar på en bok vilket symboliserar profeternas förutsägelse. I bakgrunden finns en livsurna och framför en oljekruka

 

Bild 13

Marias och Elisabets möte

(Bilden är delvis skymd bakom fönsteromfattningens akantusmotiv)

När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev uppfylld av helig ande och sade: "Välsignad vare du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt!" (Luk. 1:4ff)

Maria har utslaget hår, hon är klädd i blå livklädnad och en rikt mönstrad mantel. Elisabet är skymd bakom altar-uppsatsen. En stad syns i bakgrunden

Bild 14

Jesu födelse

(En stor del av födelsescenen är skymd av altaruppsatsen)

Jesusbarnet på en strålomfattande bädd (enligt den Heliga Birgittas uppenbarelse)

Josef och en bedjande ängel i bakgrunden.

Bild 15

Gideon och fällen

Gideon böjer knä med svärdet i sidan och skölden på marken, där också ullen är utbredd.

Ovanför molnbården en ängel. Motivet korresponderar mot Marias orördhet.

Dom 6:36ff

Språkremsa:

Dus tecu viroris fortissim = Dominus tecom, virorum fortissime/ Herren vare med dig, du tappraste bland män

Målningar kring fönstrets nedre del
Bild 18

Jesus frambärs i templet

Symeon tar emot barnet i sin famn och lovar Gud med en lovsång

 Bakom Maria står en tjänarinna med en korg med offerduvor

 Kvinnan bakom altaret håller ett bloss

 

 

 

 

 

 

Bild 19

Tre bedjande kvinnor

 

 

 

 

 

 

Bild 20

Flykten till Egypten

Josef leder en åsna på vilken Maria med barnet i sin famn rider. Maria är dold av ramverket.

Matt. 2:13-15

 

 

 

 

Bild 21

Moses med lagens tavlor och Aron med guldkalven

Mose tog emot tavlorna med tio Guds bud. När han återvände ner från berget hade hans broder Aron gjutit en avgud, en guldkalv som folket tillbad, Mose (försedd med horn) blev vred, kastade lagtavlorna till marken och störtade ner guldkalven

2 Mos. 31:18, 32:19f

(Troligt är att detaljen med de sönderslagna tavlorna som borde ha funnits framför Moses fot blivit övermålade)


 

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se