Dannemora kyrka

Södra korväggen

 

Den södra korväggen har ett fönster samt målningar av Jesu omskärelse, avgudabilderna i Egypten som störtas samt Davids strid med Goliat.

Här finns även en bild av den heliga Birgitta.

I hörnet mellan södra och västra korväggen står en kororgel.

Högre upp på väggen evangelisterna Lukas och Matteus samt kyrkofäderna Hieronymus och Ambrosius.


Målningar i takvalvet


Bild 3

Evangelisten Lukas och kyrkfadern Hieronymus

Evangelisten avbildas med vingar och sina attribut, en oxe och palett, han sägs ha målat en Mariabild

Kyrkofadern Hieronymus bär kardinalshatt. Han sitter på en bänk och ett lejon sitter vid hans knä. Han sägs ha dragit ut en tagg ur ett lejons tass.

 

Bild 4

Evangelisten Matteus och kyrkofadern Ambrosius

Evangelisten Matteus och kyrkofadern synes samsas vid samma pulpet och bok Ambrosius bär mitra

 

 


Två motiv med David


Bild 5

David och Goliat

David klädd i kort jacka och hosor, mössa med märke och ränsel, håller upp slungan färdig för kast. Bakom David står Saul och hans följe.

Goliat är klädd i rustning, hjälm och bär en väldig spikklubba. I hans följe finns en kung och ett par krigare som representerar filistéernas här.

1 Sam. 17:49f

Bild 6

Davids seger

Goliat har träffats i ögat av Davids sten och fallit framlänges fortfarande hållande i klubban. David har tagit Goliats svärd och svingar det för att hugga av jättens huvud.

1 Sam. 17:51

Bildserien fortsätter med Davids triumf

 

Bild 8

Pelikanen

Pelikan, som hackar sig själv i bröstet för att med sitt blod kunna ge sina ungar mat

Detta är en symbol för Kristi död och hans utgjutna blod

 

Bild 9

Fågel Fenix

Fågeln Fenix bygger sig ett bo, bränner upp sig och lyfter på tredje dagen ur askan

Symbol för Kristi död och uppståndelse

 

Bild 12

Omskärelsen

Jesusbarnet överlämnas till prästen för omskärelseriten

Luk. 2:21-24

Bild 16

Avgudabilderna störtas

Inför åsynen av den heliga Jungfrun och barnet störtas de egyptiska avgudarna

Bild 17

Heliga Birgitta

Den heliga Birgitta sitter vid en pulpet och skriver i en bok, hon skriver ner sina uppenbarelser

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se