Dannemora kyrka

Målningar på östra väggen i mellersta travén

 


Östra väggen i kyrkans mellersta del, den del där korvalvet finns, upptas till största delen av själva korvalvet med predikstolen till vänster och dopfunten till höger.

Bänkpyramiderna på de första bänkarna förstärker koret som kyrkans heliga rum

Väggen ovanför koröppningen domineras av bilden av Kristi återkomst med de visa och de fåvitska jungfrurna på ömse sidor

Två apostlabilder finns till höger med Simon Zeloten och Johannes

I valvsvickeln två änglar

 

Bild 1

Ängel med två käppar och törnekrans

Ängeln bär två av passionsredskapen, törnekransen i sin högra hand och två käppar i den vänstra, dessa kan tolkas som de två trästyckena som bildade korset

Bild 2

Ängel med spjut och spikar

Två av de andra passionsredskapen; tre spikar i höger hand och ett spjut i vänster


Helhetsbild av stjärnvalvet ovanför koröppningen

Bild 6

De fem visa jungfrurna

Fem festklädda jungfrur med kronor och brinnande lampor är på väg upp för trappan

Matt 25:4ff

 

 

 

Bild 4

Brudgummen kommer

Brudgummen, Kristus, kommer som en ljusgestalt omgiven av strålsken, barfota, klädd i enkel vit klädnad

Matt 25:6ff

Text på språkbanden:

Assumedo piam verarees Xus Maria ="Kristus, du ärar den fromma Maria genom att ta henne till dig"

Virecibo fatuis aufuur speti data guoris = "De okloka jungfrurna fråntages sitt hopp, som gavs åt de kloka"

Bild 7

De fem fåvitska jungfrurna

De fem jungfrurna håller på att tappa sina kronor och är på väg ner för kullarna, där odjurets gav med flammande eld och stora gaddar väntar på att sluka dem i sitt ginnungagap

Matt 25:4ff

 

 

 

Bild 10

Simon Zeloten

Simonen Ivraren eller Simon Zeloten avbildas med såg

Text på språkbandet: Sanctus minonan Iudas" troligen feltolkad text vid resturering. Texten bör vara "Sanctus Simon apostolus"

Bild 12

Aposteln Johannes

Sankt Johannes avbildas med sitt attribut, kalken.

(Bilden är målad i sen tid)

 

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se