Dannemora kyrka

Vapenhuset

 

 
   

Vapenhusets östra vägg

Vapenhusets södra vägg

Bild 2

Kristi vapen

Bilden av Kristus i graven omgiven av lidanderedskap är ofta utformad som en vapensköld.

Bilden inleder det offertema som möter inne i långhuset

 

 

Bild 4

Livshjulet

Den unge mannen till vänster följer med hjulet på väg upp. Mannen upptill har nått livets höjdpunkt och välstånd, men sedan bär det obönhörligt nedför och döden väntar.

Texten: regno (jag skall regera), regnavi (jag regerar), regnabo (jag har regerat) åtföljer detta motiv som återkommer i många kyrkor och andra sammanhang

Bild 6

Kvinna och djävul kärnar smör

En kvinna har försvurit sig till djävulen för att komma åt grannens mjölk. Ett tjuvmjölkande väsen, kallad mjölkhare, bjära, puke eller dylikt är utsänt för att tjuvmjölka grannens kor. Detta var ett relativt vanligt motiv i senmedeltida kyrkmålningar.

Motivet tillhör de varnande motiven som ofta förekommer i målningar från medeltiden. Dessa var i allmänhet placerade i vapenhuset. Som en serie fortsätter motivet i kvinnan som rids av djävulen.

Bild 6

Två kvinnor slåss

Två käringar slåss med slev och käpp om en gryta

Ett unikt motiv bland kyrkmålningarna i Uppland.

 

Vapenhusets västra vägg

Vapenhusets norra väggg

Bild 3

Kvinna med smörtopp och djävlar

En naken kvinna håller en stor smörtopp; hon rids av en djävul som piskar henne med ett gissel. En annan djävul driver henne med en käpp.

Bilden är en fortsättning på motivet med smörkärringen

Bild 4

Den frommes och den världsliges tillbedjan

 Gregorie mässa

En from och en världslig man, båda med radband, knäböjer framför ett altare, där den korsfäste Kristus uppenbarar sig med passionsverktygen. Med ritade linjer illustreras de båda bedjandes tankar; den fromme tänker på Jesu lidande och hans sårmärken; den fromme tänker på världsliga nöjen och sina ägodelar.

(Den knäböjande Gregorius saknas i Dannemorabilden)

 

Bild 6

Den rike ynglingen

En ung man sitter i en stol med sina skattekistor omkring sig.

Matt 19:16-24

 

Bild 7

Helgon

 

En knäböjande person med gloria, ett helgon, visar med en gest på ingången till kyrkan

Inget attribut pekar på ett särskilt helgon

 

   
Välkommen in i kyrkan!

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2010-12-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se

Senast uppdaterad: 2010-12-03