Dannemorabygdens kyrkor

och deras rika medeltida skatter

 

Dannemora kyrka

En levande gudstjänstförsamling i en femtonhundratalskyrka fylld med intressanta målningar och välbevarade kyrkliga föremål

Films kyrka

Kyrkan är tillbyggd med ett tvärskepp och innehåller fina gamla föremål och medeltida målningar

Morkarla kyrka

En liten vacker och intim medeltida kyrka med levande gudstjänstförsamling och regelbundna gudstjänster

Österbybruks kyrka

Brukskyrkan intill Österby Herrgård.

Här hålls regelbundna gudstjänster och återkommande konserter speciellt under sommaren.

Kyrkans hus

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2014-01-26

Adress till denna hemsida:

www.dannemorabygden.se

 


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se