Morkarla kyrka

 
Välkommen till Morkarla kyrka i Uppland! En levande kyrka med rikt gudstjänstliv!
 

Morkarla kyrka är en medeltida med intressanta kalkmålningar

Grundförutsättningen för att en fungerande kyrka skall finnas kvar i Morkarla är ett levande gudstjänstliv

 

Rundtur i Morkarla kyrka

Kalkmålningar i Morkarla kyrka

Predikstolen i Morkarla kyrka

Skoella

Altartavlan i Morkarla kyrka

Nytt altare i sakristian

Dopfunt i Morkarla kyrka

Två gravstenar i Morkarla

Präster i Morkarla församling

Församlingshemmet

Klockstapel från 1700-talet


För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-02-03


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se