Dannemora kyrka

Västra korväggen

 

Västra korväggen omger det höga valvet ut mot långhuset och kan endast betraktas inifrån koret.

På norra sidan finns uppgången till predikstolen. 

Bilder visar De tre vise männen, Augustus och den tiburtinska sibyllan, Jesus vid tolv års ålder i templet, Davids triumf efter segern över Goliat och Eva som skapas ur Adam. Simson och lejonet och en bild av Jesus när hans frestas finns på denna sida.

Evangelisten Marcus och kyrkofadern Augustinus finns avbildade i valvsvicklarna.

Bild 3

Evangelisten Markus

Evangelisten Markus sitter på en bänk och skriver. Han har vingar och sitt attribut, lejonet, vid sina fötter

Text på språkbandet: sanctus marcus ivagels tet

Bild 4

Kyrkofadern Augustinus

Den heliga Augustinus i mitra sitter på en bänk med en bok på en pulpet. Augustinus var biskop av Hippo i Afrika, Död 430.

Text på språkband: Sanctus Augustinus ... epi ... aconfes (?)

Bild 5

Simson och lejonet

Simson med gult långt hår och ett virat band om håret står grensle över lejonet och bänder upp lejonets käkar. Delila i förnäm klädsel håller ett föremål, som kan vara en spegel eller en solfjäder i höger hand.

Simson är symbol för Kristus som besegrar lejonet

Bild 6

Jesus frestas

Jesus håller upp händerna i en avvärjande gest mot djävulen, som räcker honom stenar

Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Där står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Matt. 4:3

Bild 7

Davids triumf

David bär Goliats huvud och hans svärd över axeln och möts av Jerusalems döttrar, som spelar på triangel och luta.

Bilden är fortsättning på Davids strid med Goliat som finns på södra korväggen

Davids triumf är förebild till Jesu intåg i Jerusalem (1 Sam 18:6f)

Bild 10

Eva skapas av Adams revben

Adam sover med huvudet stött i handen. Eva träder fram ur Adams sida på en befallning av Gud

1 Mos 2:21-22

Bilden kan ses som en gammaltestamentlig förebild till de sår Jesus fick i sidan

Text på språkbandet: vrge adam de loni (?)

Bild 13

Heliga tre konungar

Inför Maria och barnet knäböjer de tre kungarna; den förstes krona har sannolikt legat på marken. De frambär sina gåvor: guld, rökelse och myrra. Matt 2:9-11

De tre männen kan även symbolisera tre levnadsåldrar

 

 

 

 

Bild 14

Kejsar Augustus och den tiburtinska sibyllan

I en omstrålad måncirkelform ovanför den romerske kejsarens spira syns jungfrun och barnet. Sibyllan tyder synen som en uppenbarelse om Jesu födelse.

Den tiburtinska sibyllan är en medeltida utombiblisk sierska eller kvinnlig profet, som förutsäger frälsning genom Kristus

Bild 15

Jesus vid tolv års ålder i templet

"Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. (Luk 2:44ff)

Jesus står på altaret med åhörare runt omkring. Maria och Josef (?) kommer in genom porten till höger

 

 

 

 

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se