Dannemora kyrka

Korets målningar

   

Dannemora kyrkas kor avdelas från långhuset genom en tydligt markerad valvbåge.

På så sätt avgränsas koret och blicken fokuseras på altaret och det höga fönstret som togs upp på 1700-talet, då det även fick en till detta fönster speciellt konstruerad magnifik omfattning av akantusslingor.

De båda bänkpyramiderna vid första bänken förhöjer intrycket av detta heliga rum.

Koret har fyra väggar vilka samtliga precis som det åttadelade takvalvet är rikt bemålat.

I takvalvet finns den heliga Treenigheten, de fyra evangelisterna och fyra kyrkofäder samt i valvhjässan åtta  avhuggna växter med evighetskaraktär.

 

Östra korväggen

Den östra väggen bakom och ovanför altaret och korfönstret innehåller bilder före och kring Jesu födelse samt motsvarande textillustration från Gamla Testamentet med bilder av Abels och Kains offer, brodermordet, Gideon med fällen, Moses med lagtavlorna och Aron med Guldkalven.

I takvalvet finns bild av Nådastolen (Den heliga Treenigheten), evangelisten Johannes och kyrkofadern Gregorius.

På ömse sidor om altaret finns psalmnummertavlor.

Södra korväggen

Den södra korväggen har ett fönster samt målningar av Jesu omskärelse, avgudabilderna i Egypten som störtas samt Davids strid med Goliat.

Här finns även en bild av den heliga Birgitta.

I hörnet mellan södra och västra korväggen står en kororgel.

I valvet ses evangelisterna Lukas och Matteus samt kyrkofäderna Hieronymus och Ambrosius.

Västra korväggen

Den västra korväggen omger det höga valvet ut mot långhuset.

På norra sidoväggen finns uppgången till predikstolen.  Bilder visar De tre vise männen, Augustus och den tiburtinska sibyllan, Jesus vid tolv års ålder i templet, Davids triumf efter segern över Goliat och Eva som skapas ur Adams revben.

I valvet bilder av evangelisten Markus och kyrkofadern Augustinus samt Simson med lejonet och Jesus frestas.

Norra korväggen

Den norra korväggen är en unik medeltida väggmålning med en tredubbel rosenkrans som omger Maria med Jesusbarnet och med medaljonger med motiv av Marias glädjeämnen, hennes smärtofyllda och ärorika upplevelser. 

På ömse sidor om denna rosenkrans som täcker hela norra korväggen finns bild av Marie död och hennes begravning.

I valvet ses bilder av syndafallet och utdrivandet ur paradiset.

Välkommen att studera kalkmålningarna i koret. Klicka på länken till respektive korvägg!

Läs mer om målningarna i boken: Ahlbäck Gunnar, 2009, Målningarna i Dannemora kyrka, Udda toner

För information om församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/dannemorabygden

 

Senast uppdaterad: 2011-01-09


Dannemorabygdens hemsida om församlingens fyra kyrkor

© Dannemorabygdens församling

 dannemorabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Text och bild: Gunnar Ahlbäck gunnar.ahlback@tele2.se

Tekniskt utförande: Margareta Björndahl margareta.bjorndahl@comhem.se